logo een mond en de woorden "mijn stem terug"

Workshop speciaal voor scholen

Als docent ben je zo gewend dat je je stem hebt, ongeacht wat je ermee doet, dat je er niet bij stil staat, dat je stem je ook in de steek kan laten!

Pas als dat gebeurt realiseer je je hoe belangrijk je stem voor je is! Op het moment dat je stem hees of schor klinkt of je je stem helemaal kwijt bent, kun je niet meer doen wat je wil.

Heb je er ooit eerder bij stil gestaan dat je stem dagelijks een fysieke topprestatie levert? Dat je op meerdere momenten per dag piekt? Denk aan alle lessen, trainingen of presentaties die je dagelijks geeft, vergaderingen die je leidt en wat je tijdens het sporten, het zingen of een andere hobby nog extra met je stem doet!

Als je je stem veel gebruikt is je stemgebruik cq je stembelasting heel hoog! Maar wat doe jij er zelf aan om tot die stem topprestaties te kunnen blijven komen?

Of wat doe jij er als werkgever aan om de stem van je werknemers in topvorm te houden? En ziekteverzuim te voorkomen?

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft weleens stemklachten en onder mensen met een spreekberoep ligt dat aantal beduidend hoger namelijk zo’n 50%.  En van deze laatste groep meldt zo’n 20% zich jaarlijks ziek.

En dat terwijl die stemklachten met een snelle, kundige begeleiding vaak zo opgelost kunnen worden!

Vraag de workshop voor scholen aan

Inge Oosterwijk lacht en wijst naar jou